НЧ "Заря 1911"
Народно читалище в село Бутан, община Козлодуй

Самодейни състави

Съставите участват на фестивали по покана и празници по културен календар. Провеждат се разнообразни мероприятия с културен и образователен характер.

Целта на самодейните състави в клубовете по интереси е да съхрани и опази културата на Северозападна България. По този начин младото поколение се запознава с автентичните за региона обреди, обичаи и танци и със своите участия на фестивали ги популяризира в цяла България и чужбина.