НЧ "Заря 1911"
Народно читалище в село Бутан, община Козлодуй

Клубове

При "НЧ Заря - 1911" село Бутан, община Козлодуй, са сформирани няколко клуба по интереси с различен предмет на дейност, които популяризират певческото, танцовото, театрално и друго творчество. Действащи в момента са:

 • Клуб "Танцово изкуство";
 • Клуб "Автентичен и изворен фолклор";
 • Клуб "Театрално изкуство";
 • Клуб "Певческо изкуство";
 • Клуб "Модерни и мажоретни танци";
 • Клуб "Художествено слово";
 • Клуб "Спортно ориентиране"

Съставите участват на фестивали по покана и празници по културен календар. Провеждат се разнообразни мероприятия с културен и образователен характер. В библиотеката към читалището се организират литературни четения, различни библиотечни инициативи с цел привличането на читатели, лятна читалня с различни инициативи за запълване на свободното време на подрастващите и учениците във ваканция.

Някои от фестивалите са:

 • Старопланински събор гр. В. Търново;
 • Пей и танцувай за Бутан;
 • Национален събор на българското народно творчество град Копривщица;
 • "Насред мегдана в Арбанаси" с. Арбанаси;
 • "Талантино" гр. Благоевград;
 • "Врачанска пролет" гр. Враца;
 • Европейски и световен шампионат по народно творчество "Евро фолк" гр. Несебър.

Ежегодно се провежда инициативата Бутански празнични дни, която обхваща основните майските и юнски празници в Бутан, като по време на инициативата е фестивалът и традиционния събор на селото.

Целта на самодейните състави в клубовете по интереси е да съхрани и опази културата на Северозападна България. По този начин младото поколение се запознава с автентичните за региона обреди, обичаи и танци и със своите участия на фестивали ги популяризира в цяла България и чужбина.