НЧ "Заря 1911"
Народно читалище в село Бутан, община Козлодуй

Фестивали

Ежегодно се провежда инициативата Бутански празнични дни, която обхваща основните майските и юнски празници в Бутан, като по време на инициативата е фестивалът и традиционния събор на селото.