НЧ "Заря 1911"

Народно читалище в село Бутан, община Козлодуй

НЧ "Заря – 1911" село Бутан е основано през 1911 година. Мисията, която следва читалището, е да съхранява и разпространява сред младите българските традиции и обичаи.

Освен библиотечни услуги, читалището реализира своята дейност посредством сформираните към него самодейни състави и клубове. Те са: 

  • Клуб "Танцово изкуство" - ТС "Бутан" и ТК "Нашенки";
  • Клуб "Автентичен фолклор";
  • Клуб "Певческо изкуство" - Вокална група "Славей" и Певческа формация "Неделя";
  • Клуб "Театър" - Детско театрално студио "Слънчеви лъчи";
  • Клуб "Модерни и мажоретни танци";
  • Клуб "Огнено и светлинно шоу";
  • Клуб "Музика" - Детска духова музика;
  • Клуб "Художествено слово".
  • Клуб Сръчни ръце"
  • Клуб "Спортно ориентиране" 

Организират се литературни четения. Основани са и няколко клуба по интереси. Читалището редовно взема участие на сцена на ежегодно провеждани фестивали и празници.

Такъв е и празника на селото по време на традиционния събор под надслов Бутански празнични дни.

Всяка година, през втория петък и втората събота на месец юни в село Бутан, се провежда Национален фестивал за любителско творчество "Пей и танцувай за Бутан".

През 2021г. Фестивалът ще се проведе за 11-та поредна година.

Библиотека
Библиотека - НЧ Заря 1911 - Бутан
Клубове
Клубове - НЧ Заря 1911 - Бутан
Състави
Състави - НЧ Заря 1911 - Бутан
Фестивали
Фестивали - НЧ Заря 1911 - Бутан